Producten: Brochures

Product Prijs Omschrijving
Vleermuizen in en om het huis €0,00 Vleermuizen in en om het huis

Vleermuizen roepen bij veel mensen gedachten op van enge, geheimzinnige dieren die je in de haren vliegen. Dat vleermuizen geheimzinnig gevonden worden is niet zo verwonderlijk.

Nederland 'meer'vleermuisland €0,00 Nederland 'meer'vleermuisland!

Deze brochure gaat over de meervleermuis. De meervleermuis neemt een bijzondere plaats in omdat een belangrijk deel van haar verspreidingsgebied in Nederland ligt. In de rest van Europa is zij zeldzaam tot zeer zeldzaam.

MAXIMAAL 5 PER ADRES
Heeft u er meer nodig voor bv. een excursie of bezoekerscentrum?
Neem contact op met ons secretariaat.
 

Pagina's