Nieuw in de Zoogdierwinkel

Product Prijs Omschrijving
€9,95 Guide des rongeurs du Benin

Guide preliminaire de reconnaissance des rongeurs du Benin. Franstalige knaagdierengids van Benin. Onmisbaar in het veld, prachtig naslagwerk. Uitgebracht door de Zoogdiervereniging in 2001.

€34,95 Veldgids diersporen

De meest complete veldgids van Europa. Loopsporen, wissels, braakballen, modderbaden, nesten, holen, haren, rui- veren en nog veel meer: verborgen dieren laten veel sporen na, waardoor ze hun aanwezigheid voor ons toch verraden.

€25,95 Whales and dolphins of the North Sea

Dit boek vertelt over de biologische bijzonderheden en de verspreiding van de soorten in de Noordzee. Verhalen van nu, maar ook het verleden komen aan bod vergezeld door de allerbeste foto's.

de steenmarter €9,95 De Steenmarter

De steenmarter is een verrassend en veelzijdig boek. Het is geschreven door biologen die al tientallen jaren onderzoek doen naar marters. Zij laten de steenmarter van zijn bekende en minder bekende kant zien.

€9,95 Wilde zwijnen

De discussies zijn al jaren sterk gepolariseerd. Voorstanders benadrukken de rol van het wild zwijn in het ecosysteem en zijn culturele waarde. Tegenstanders wijzen op de landbouwschade, verkeersveiligheid en de overdracht van ziektes.

Maar hoe groot zijn de risico's van zwijnen nu werkelijk en hoe effectief is het afschotbeleid? Wilde zwijnen belicht objectief de positieve en negatieve kanten.

€24,95 Zoogdierenatlas van Bulgarije (Bulgaars)

Deze zoogdierenatlas van Bulgarije is voor de echte verzamelaar. De atlas is in het Bulgaars geschreven en wordt begeleid door prachtige foto's.

€1,00 Handleiding boommarters inventariseren

Deze handleiding geeft alle informatie die nodig is om boommarters te inventariseren. De boommarter is een van de meest zeldzame Nederlandse zoogdieren. De totale populatie wordt geschat op ongeveer 400 dieren.

€0,00 Handleiding inventarisatie noordse woelmuis met behulp van inloopvallen

Deze handleiding is onmisbaar voor vrijwilligers die willen meewerken aan de inventarisatie van kleine zoogdieren met behulp van inloopvallen. Speciaal gericht op de moeilijk te determineren Noordse woelmuis.

Pagina's