Nieuw in de Zoogdierwinkel

Product Prijs Omschrijving
€9,95 CD Lutra

Op deze cd staan de eerste vijftig jaargangen van Lutra, wetenschappelijk tijdschrift dat uitgegeven wordt door de Zoogdiervereniging. Een handig naslagwerk voor de liefhebber!

€0,00 Ökologie und Schutz von Fledermaüsen in Dörfern und Städten

Dit boek beschrijft de onderzoeksresultaten van 5 jaar onderzoek onder 15.000 vleermuizen in en om de stad Marburg (Duitsland). Het onthult nieuwe inzichten over de verspreiding, samenstelling en eisen die vleermuissoorten stellen aan hun omgeving.

Nederland 'meer'vleermuisland €0,00 Nederland 'meer'vleermuisland!

Deze brochure gaat over de meervleermuis. De meervleermuis neemt een bijzondere plaats in omdat een belangrijk deel van haar verspreidingsgebied in Nederland ligt. In de rest van Europa is zij zeldzaam tot zeer zeldzaam.

MAXIMAAL 5 PER ADRES
Heeft u er meer nodig voor bv. een excursie of bezoekerscentrum?
Neem contact op met ons secretariaat.
 

Handleiding voor het inventariseren van dassenburchten €0,00 Handleiding voor het inventariseren van dassenburchten

Deze handleiding is geschreven ter ondersteuning van vrijwilligers en anderen die zich aanmelden om dassenburchten te inventariseren in het kader van landelijk verspreidingsonderzoek.

Telganger €0,00 Telganger

Ieder half jaar rapporteert de Zoogdiervereniging over verrichtte activiteiten en de voortgang van de monitorings (NEM)- en verspreidingsonderzoeken (VONZ) in de Telganger. Meest recente beschikbare editie.

Zoogdieren langs de waterkant €4,95 Zoogdieren langs de waterkant

Verslag van het symposium over zoogdiervriendelijker oever- en waterbeheer gehouden op 5 maart 1994. Het verslag geeft een samenvatting van alle informatie die die dag gepresenteerd werd. 

Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland €11,95 Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland

In opdracht van LNV is het rapport belangrijke zoogdiergebieden in Nederland geschreven. Een groot deel van onze inheemse zoogdiersoorten wordt bedreigd met uitsterven of neemt af.

€33,95 Zoogdieren van Limburg

Zoogdieren van Limburg  beschrijft alle zeventig zoogdiersoorten die in het wild in Limburg voorkomen. De basis voor het boek zijn de 175.000 waarnemingen die in de periode van 1980 tot en met 2007 zijn verzameld.

Pagina's