2010.42 Vleermuizen hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

In de periode juli t/m september 2010 heeft De Zoogdiervereniging een onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd in het plangebied van de aanleg van de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Bij het onderzoek zijn 6 verschillende soorten waargenomen. In het onderzoeksgebied zijn g een verblijfplaatsen gevonden. De meest voorkomende soort is de gewone dwergvleermuis welke ov eral foeragerend is waargenomen.