2011.027 Dassen langs de N48 def 08-06-2011

In het traject van de rijksweg N48 tussen Hoogeveen en Ommen worden 4 gelijkvloerse kruisingen met landbouwwegen vervangen door ondergrondse kruisingen. In het hele traject komen dassen voor. In opdracht van Oranjewoud heeft de Zoogdiervereniging onderzocht of er nadeligeg gevolgen te verwachten zijn voor het dassenbestand