2013.21 Tweekleurige vleermuizen windpark NOP

In samenwerking met vrijwilligers zijn gedurende twee weekenden tweekleurige
vleermuizen gezocht en geteld. Het eerste weekend had slecht tot matig weer.
Het tweede weekend had goed weer. Er werden drie methoden toegepast om
een indruk te krijgen van populatieomvang: tellingen op potentiële vliegroutes
langs begroeide vaarten de dorpen uit, het ’s ochtends zoeken naar zwermende
en invliegende dieren en het controleren van potentieel geschikte jachtplekken in
Urk en Emmeloord.