2013.28 Monitoring vleermuiswaarden MOB-complexen 2013

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid voerde de Zoogdiervereniging in
de periode januari tot en met oktober 2013 een vleermuizenonderzoek uit op de
voormalige mobilisatiecomplexen Heesch, Schaijk en Baarle-Nassau. Het onderzoek werd
verricht in het kader van de vijfjarige monitoring (2010-2014) van de resultaten van de
op deze terreinen voor vleermuizen uitgevoerde mitigerende en compenserende
maatregelen.