2014.007 Beheerrichtlijn Fort Asperen

Het Bureau van de Zoogdiervereniging heeft in opdracht van de Stichting
Kunstfort Asperen in samenwerking met de Stichting en Staatsbosbeheer regio
Oost een beheersplan opgesteld voor de in Fort Asperen aanwezige
vleermuissoorten en functies.
Het functioneel beheer voor vleermuizen is opgedeeld in drie perioden,
synchroon aan het vleermuizengebruik. Het fort vervult voor de aanwezige
soorten de volgende functies: zomerverblijf, locatie voor het nazomerzwermen
en paarverblijf, en winterverblijf.
De perioden zijn:
15 april- 15 augustus: “de zomerperiode”
15 augustus-15 september: “de nazomerperiode”
15 september- 15 april: de “winterperiode”.
In deze drie verschillende seizoenen zijn vleermuizen aanwezig in het fort, maar
gebruiken ze gedeeltelijk andere delen van het fort. Het beheerplan geeft aan
wat minimaal nodig is om de aanwezige functies in gunstige staat te houden of
te krijgen. De vleermuisfuncties in de drie perioden hangen onderling samen.
Alleen goed beheer van alle drie zal leiden tot een gunstige ontwikkeling van de
winterpopulatie. De populatie aan overwinterende dieren is in de praktijk de
deelpopulatie welke wordt gemonitord en waarvan de staat van instandhouding
wordt afgeleid.