2014.023 Onderzoek naar nieuwe onderzoeksmethode gebruik bruggen door meervleermuizen

De populatietrend voor meervleermuizen wordt in Nederland bepaald aan de hand van wintertellingen. Voor de trend van de zomerpopulatie en/of de trend in aangewezen Natura-2000 gebieden is momenteel geen monitoringsprotocol of -methode voorhanden. Een mogelijke monitoringsmethode is het bepalen van (populatie)trends aan de hand van over water passerende meervleermuizen.
Daarnaast is al eerder om de risico’s tijdens werkzaamheden nog beter te bepalen is in 2013 de Pilot’ Vleermuizen in Kaart’ gestart, waarin op basis van bestaande gegevens de belangrijkheid van een watergang voor meervleermuizen wordt bepaald.