2014.031 Quick scan vleermuizen vestingwallen Doesburg

De kern van de voormalige vestingstad Doesburg (Ge) wordt aan de oost- en
zuidzijde omgeven door 17e-eeuwse militaire verdedigingswallen: de Hoge en de
Lage Linie. Deze wallen zijn momenteel in verval en gedeeltelijk ontoegankelijk.
Onder de titel 'Beleef de linies' gaat de gemeente Doesburg in een meerjarig
project de linies restaureren en beter toegankelijk en ‘beleefbaarder’ maken.
Onderdeel van de planvorming rondom de restauratiewerkzaamheden is een
onderzoek naar de natuurwaarden van de linies. Daarbij wordt de ecologische input
geleverd door Bureau LandLeven. Deze heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging
gevraagd een quick scan uit te voeren naar de vleermuiswaarden van het
plangebied. Hierbij wordt de oostelijke en zuidelijke omwalling van Doesburg
beoordeeld op het te verwachten belang voor vleermuizen.