2014.13 rapport Aalsterweg BP

De Gemeente Eindhoven is in de uitvoeringsfase van een Hoogwaardig Openbaar Vervoersnet (HOV). Hierdoor ontstaan voor vleermuizen enkele knelpunten. Hiervoor worden in dit Rapport mitigerende maatregelen beschreven.