2014.27 Rapport boombewonende vleermuizen

In 2013 is door twee studenten van de GaN een evaluatie uitgevoerd van de gehanteerde methode voor het onderzoek aan vleermuis-kraamverblijfplaatsen binnen het vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus. Uit deze onderzoeken bleek onder andere dat er nog geen duidelijk antwoord kan worden gegeven op de vraag of het Vleermuisprotocol t.a.v. de vereisten voor vaststelling van een kraamverblijf voldoet.