2014.28 Activiteitenplan vleermuizen ontkluizing Keutelbeek Sittard

In de gemeente Sittard-Geleen wordt, als onderdeel van het actuele ‘project Ligne’, een deel van de Keutelbeek ontkluisd (fase I). De gemeente heeft bovendien op de (middel)lange termijn stedenbouwkundige en cultuurhistorische doelstellingen het water weer bovengronds te brengen en te laten beleven en aanwezig te laten zijn in de binnenstedelijke en landelijke landschappen (beeldkwaliteit). Het landschap, rond het ontkluisde gedeelte, wordt daarbij opnieuw ingericht met bebouwing, pleinen, gemetselde kades, terrassen aan het water, bruggen en daarbij behorende functionele en esthetische verlichting. Het huidige activiteitenplan richt zich enkel op de ontkluizing.
Op de middellange termijn zal ook het resterende deel worden ontkluisd (fase II) t.b.v. de doelstellingen hoogwaterbescherming en waterkwaliteit van het Waterschap Roer en Overmaas (veiligheid, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit).