2014.35 Werkplannen NEM-Zoogdieren 2015

Het NEM Zoogdieren is onderdeel van Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een samenwerkingsverband van diverse ministeries, instanties en provincies. Het NEM heeft tot doel bestaande en nog te ontwikkelen meetnetten af te stemmen op de informatiebehoeften mbt het rijksbeleid.