2014.38 Input resultaten transecten 2014 SvI Museumkwartier

Op het Museumkwartier zijn al meerdere gebouwen met vleermuisfuncties gesloopt, waarbij is gewerkt met 2 verschillende ontheffingen en gerichte mitigatie en compensatie. Binnen het onderhavige project gaat het om het slopen van Gebouw 7a.
Gebouw 7a op het Museumkwartier van het voormalige vliegveld Soesterberg herbergt verblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. Deze verblijven worden aangetast door de ontwikkeling van het terrein. Daarom is een ontheffing van de flora- en faunawet noodzakelijk. Eén voorwaarde daarvoor is dat de Staat van Instandhouding (SvI)van de soorten gunstig is én blijft.