2014.45 Nachtvlinders in het dieet van de gewone grootoorvleermuis

Vleermuizen zijn belangrijke predators die zijn beschermd middels de Flora- en faunawet. Om vleermuizen effectief te beschermen is kennis nodig over hun biologie. In dit onderzoek zijn aan de hand van prooidierresten de jachtstrategieën van de gewone grootoorvleermuis beschreven en heeft een kleinschalig prooidieronderzoek plaatsgevonden.