2014.46 Beoordeling staat van instandhouding

Op het Museumkwartier, op voormalige vliegbasis Soesterberg, zijn in het nabije verleden al meerdere gebouwen gesloopt welke vleermuizen c.q. een functie voor vleermuizen herbergden gesloopt. In deze projecten is gewerkt op basis van de ontheffingen en is ook gewerkt met gerichte mitigatie en compensatie (zie Limpens & Schillemans 2014a).
Het algehele project is gericht op het beoordelen van de effecten van het slopen van Gebouw 7a op het Museumkwartier en op het omgaan met deze projecten in de zin van de wet en vanuit de ecologische eisen van vleermuizen.
Gebouw 7a op het Museumkwartier herbergt vaste rust- en verblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis (samenvatting in Limpens en Schillemans 2014a, b). Deze verblijven worden aangetast door de sloop van het gebouw. Daarom is een ontheffing van de flora- en faunawet noodzakelijk.