2014.54 Rapport 2014 Keuring mergelgroeven

De mergelgroeven in Zuid-Limburg vormen een belangrijke overwinteringslocatie voor vleermuizen. Het betreden van de groeven en het uitvoeren van vleermuistellingen wordt gezien als extensief gebruik, waarvoor in het kader van de mijnwet een vergunnig van de provincie Limburg noodzakelijk is.In sommige gevallen dient daarvoor te worden aangetoond dat de groeve veilig is. Hiertoe dient een keuringsrapport te worden overlegd. Veel iegenaren zien de kosten van de keuring als een belemmering om de aanvraag voor een betredingsvergunning te doorlopen. Deze problematiek schaadt het meten van de gestelde beleidsdoelen voor de Natura 2000 gebieden waarin deze groeven liggen.