2014.55 Het lokale netwerk van een kolonie gewone grootoorvleermuizen (Plecotus auritus) in IJsselstein Utrecht

De gewone grootoorvleermuis maakt deel uit van de circa 20 aangetroffen vleermuissoorten in Nederland. Het dier jaagt voornamelijk in (loof)bosgebieden en rondom individuele bomen. Door de trage vlucht en snelle wendbaarheid kan de gewone grootoorvleermuis snel manoeuvreren. Het dieet van de gewone grootoorvleermuis bestaat grotendeels uit nachtvlinders. Deze grote prooien kunnen niet in de lucht verorbert worden en worden daarom meegenomen naar de eethangplaats.
Dit onderzoek is uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van het leefgebied van een kolonie gewone grootoorvleermuizen (in IJsselstein, provincie Utrecht).