Calutra nieuwsbrief

De Calutra nieuwsbrief van de Otter- Beverwerkgroep CaLutra verschijnt 1-2 keer per jaar. Naast verslagen (waaronder verspreidingskaarten) en aankondigingen van de activiteiten van de otter- en beverwerkgroep bevat de nieuwsbrief ook informatie uit wetenschappelijk onderzoek en de media. De leden van Calutra krijgen de nieuwsbrief per e-mail toegestuurd, maar elke uitgave wordt ook op de website geplaatst.

De Nieuwsbrieven zijn te downloaden op: http://www.zoogdiervereniging.nl/oude-nieuwsbrieven.
Aanmelden voor de nieuwsbrief doe je hier.