Denk aan vogels en vleermuizen

€0,00

De woonwensen van mensen en dieren liggen dicht bij elkaar. Sommige vogels en vleermuizen kiezen juist onze huizen als plek om hun jongen groot te brengen of als slaapplaats in de winter. Meestal weten we dat niet eens, maar voor deze vogels en vleermuizen zijn onze huizen onmisbaar voor hun voortbestaan. Als wij onze huizen gaan opknappen of isoleren, gaat dat vaak ten koste van bijvoorbeeld de huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis en laatvlieger. En dat is jammer! Niet alleen omdat deze soorten wettelijk beschermd zijn, maar ook omdat zij heel nuttig zijn. Gierzwaluwen en vleermuizen zijn enorme goede insectenvangers, zij vangen duizenden muggen per dag. Met de juiste maatregelen kunnen deze vogels en vleermuizen wel beschermd worden en hun (broed)plek behouden.

Deze brochure geeft speciaal voor particuliere huizen een overzicht van de meest gebruikte maatregelen.

Wilt u meer dan 10 folders bestellen? Neem dan contact met ons op via winkel@zoogdiervereniging.nl