Lutra 61-2 2018

Contents / Inhoud

Editorial / Redactioneel

Year(s) of the wolf: no doubt about it!
Koen Van Den Berge

Research Papers / Artikelen

Herkomst en verspreidingsgeschiedenis van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus (Pallas, 1776)) in West-Europa, in het bijzonder in Nederland
Vincent van Laar

Mollen (Talpa europaea) in wegbermen: een vooronderzoek in bermstroken in het agrarisch gebied van Zeeland
Jan Piet Bekker & Jasja J.A, Dekker

3D bone analysis for improving species identification: a case study on scapulae of selected small toothed whales occurring along the Dutch coast
Sebastiaan de Vriend, Sjors Heijboer, Dick S.J. Groenenberg, Bram Langeveld & Barbara Gravendeel

­Wat horen vleermuizen van door mensen geproduceerde geluiden?
Reinier G. Meijer, Jacob P. Dwarshuis & Klaas R. Piening

Some remarkable bone disorders in digits of a roe deer (Capreolus capreolus)
Jan Piet Bekker