Marterpassen 016 / 2010 (pdf)

Voorwoord
Hugh Jansman
7
‘Roadpizza quiz’
Gerrit Visscher
8
FAUNISTIEK 26
In het Gooi sinds 2004 (inclusief Vechtplassen en Baarn)
Henri Wijsman
9
Boommarters op Den Treek-Henschoten en boswachterij Austerlitz
Ben van den Horn
12
Boommarters op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug: inventarisaties 2009
Bram Achterberg
16
Boommarters Roekelsebos en Kootwijk
Mark Ottens
22
Boommarters in het Voorsterbos
Florian Bijmold
26
Ze houden op met uiterst zeldzaam zijn
Henri Wijsman
30
Aristocratische snuiters: de marters van de landgoederen benoorden Brummen, Oost-Veluwe
Erwin van Maanen
32
Onderzoek naar het voorkomen van de boommarter in de Achterhoek en de Liemers
Sim Broekhuizen
40
Zeven jaar boommarters inventariseren op De Hoge Veluwe
Olga van der Klis
41
Worpgrootte en Muizenjaar 2008/2009
Henri Wijsman, Bram Achterberg, Chris Achterberg, Ben van den Horn
44
VELDWAARNEMINGEN
Permanente fotoval-observaties van boommarters in het Ridderoordse bos
Ruud van den Akker
48
Veldwaarnemingen 2008 en 2009
Henri Wijsman
57
BELEVING
Dode Boommarters
Henri en Willemien Wijsman
6069
Op zoek naar boommarters in Zwiterserland
Aaldrik Pot
61
Eénoog: een boommarter om respect voor te hebben
Vilmar Dijkstra
63
Boommarter in de tuin
Rob en Marian Versteeg
66
6 MARTERPASSEN XVI, 2010
Boommartersporen in de sneeuw
Kees de Kroon
66
Marterkorfjes
Henri Wijsman
67
BESCHERMING
Boomotters in de kop van Overijssel
Ronald Messemaker
69
RECENTIE
Handbook of The Mammals of the World: kloek inspiratieboek!
Aaldrik Pot
74
HUISHOUDELIJK
Werkgroepbijeenkomst 28 maart 2009 bij Utrechts Landschap in De Bilt
Ben van den Horn
76
Werkgroepbijeenkomst 3 oktober 2009 bij SBB te Kuinderbos
Ben van den Horn
76
Begroting 2010 Werkgroep Boommarter Nederland
Walther Bakker
79
Begroting 2010 Boommarterstichting
Walther Bakker
79
Financieel verslag Werkgroep Boommarter Nederland 2009
Walther Bakker
80
Financieel verslag Boommarterstichting 2009
Walther Bakker
81
Ledenlijst Werkgroep Boommarter Nederland
Secretaris WBN
82
COLOFON