Marterpassen 017 / 2011 (pdf)

INHOUD
OPENING
Voorwoord
Hugh Jansman
7
FAUNISTIEK
Onderzoek naar boommarters en andere marterachtigen in kleinschalige landschappen
van de IJsselvallei in 2010
Erwin van Maanen
8
Speulderbos: boommarters tussen dansende bomen
Hans Teunissen
21
Vreemde snuiters in Wageningen! Een raadsel opgelost
Erwin van Maanen, Maurits Gleichman en Robert Keizer
23
Boommarters op de Centraal Utrechtse Heuvelrug in 2010
Ben van den Horn
30
Boommarters op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug: inventarisatieresultaten 2010
Bram Achterberg
34
Boommarters in Noord-Nederland
Aaldrik Pot
39
Territoria van boommarters
Henri Wijsman
45
Inventarisatie Bylaer, Roekelsche Bos & Boswachterij Kootwijk 2010
Mark Ottens
49
Boommarters in de Achterhoek en de Liemers in 2010: aantal of aandacht; put of bron?
Sim Broekhuizen (redactie)
53
Boommarters in de oostelijke vechtstreek
Ruud van den Akker
57
Boommarters in de Amsterdamse Waterleidingduinen
F.J.Koning & H.J.Koning
59
VELDWAARNEMINGEN
Boommarters op Singraven, Denekamp
Mark Zekhuis
62
OECOLOGIE
Verspreiding en prooikeuze van boommarters in het Kuinderbos
Florian Bijmold
66
BELEVING
Ontmoeting met een boommarter in de Weerribben
Harold van der Meer
71
Marterbelevenissen van een kantonnier
Bertus Vis
72
6 MARTERPASSEN XVII, 2011
BESCHERMING
Slangenburg: verbinding of doodlopende weg?
Jop Bakker
73
MATERIAAL EN METHODEN
Evaluatie van de “Boly” fotoval voor de inventarisatie van boommarters
Ruud van den Akker
75
MEDIA EN LITERATUUR
Marder, Iltis, Nerz und Wiesel
Aaldrik Pot
77
De steenmarter
Erwin van Maanen
78
The Wolverine Way
Erwin van Maanen
79
Het 28e Mustelid Colloquium in eigen land
Tim Hofmeester
80
Geraadpleegde literatuur 80
HUISHOUDELIJK
Werkgroepbijeenkomst op Zaterdag 27 maart 2010 bij Staatsbosbeheer in het Dijkgatbos,
Noord-Holland
Gerrit Visscher
84
Werkgroepbijeenkomst op Zaterdag 23 oktober 2010 bij Staatsbosbeheer te Rijssen,
Overijssel
Gerrit Visscher
85
Jaarverslag 2011
Gerrit Visscher
86
Begroting Werkgroep Boommarter Nederland 2011
Walther Bakker
87
Begroting Boommarterstichting 2011
Walther Bakker
88
Financieel Verslag 2011 Werkgroep Boommarter Nederland
Walther Bakker
88
Financieel Verslag 2011 Boommarterstichting
Walther Bakker
89
Ledenlijst Werkgroep Boommarter Nederland
Ben van den Horn
89