Marterpassen 018 / 2012 (pdf)

INHOUD
OPENING
Voorwoord
Hugh Jansman
7
FAUNISTIEK
Boommarters en een ‘boomsteenmarter’ in Noord-Nederland: jaaroverzicht 2011
Aaldrik Pot
8
Boommarteronderzoek in Oost-Gelderland in 2011: bevestiging en verbreding
Projectgroep Boommarteronderzoek Achterhoek en Liemers
12
Quo vadis, Martes
Henri Wijsman
16
Ruim tien jaar boommarteronderzoek op de Centraal Utrechtse Heuvelrug
Ben van den Horn
21
Boommarters op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug: inventarisatieresultaten 2011
Bram Achterberg
26
Territoria van boommarters
Henri Wijsman
32
Inventarisatie Bylaer, Roekelsche Bos & Boswachterij Kootwijk 2011
Mark Ottens
36
Belevenissen bij de marterkast op Kamp van Zeist
Bert van ’t Holt
39
Reproductie van boommarters in het Noord Hollands Duinreservaat
Leo Heemskerk
41
Boommarters in het Hol in 2011
Caroline Hoff
42
ZIJPASSEN
Onderzoek naar Marterachtigen in de IJsselvallei in 2011
Erwin van Manen & Fokko Bilijam
46
Marternieuws uit Iran
Erwin van Manen
57
Zeven jaren tellingen van jonge boommarters
Henri Wijsman
60
Field guide to the Carnivores of the World
Erwin van Maanen
59
BELEVING
Brazen Thief
Ben van den Horn
66
Mijn eerste boommarter
Walther Eijndhoven
67
METHODEN EN ONDERZOEK
6 MARTERPASSEN XVIII, 2012
Beter gebruik van cameravallen in onderzoek naar marterachtigen
Erwin van Manen & Fokko Bilijam
68
Het 29ste Mustelid Colloquium: A bunch of weasels
Tim Hofmeester
77
HUISHOUDELIJK
Werkgroepbijeenkomst op Zaterdag 12 maart 2011 bij Natuurmonumenten te Vorden
Gerrit Visscher
79
Werkgroepbijeenkomst op Zaterdag 29 oktober 2011 bij Gooisch Natuurreservaat bij
Crailo
Gerrit Visscher
80
Jaarverslag 2011
Gerrit Visscher
81
Begroting Werkgroep Boommarter Nederland 2012
Walther Bakker
82
Financieel Verslag 2011 Werkgroep Boommarter Nederland
Walther Bakker
82
Financieel Verslag 2011 Boommarterstichting
Walther Bakker
83
Ledenlijst Werkgroep Boommarter Nederland
Ben van den Horn
84