Marterpassen 019 / 2013 (pdf)

INHOUD
OPENING
Voorwoord
Hugh Jansman
7
FAUNISTIEK
Boommarters in de regio Enschede-Hengelo-Oldenzaal
Rolf de By, Carl Derks, Bart van den Boogaard en Mark Zekhuis
8
Boommarters in Noord- en Zuid-Holland
Henri Wijsman
12
Waar waren de nestplaatsen op de centraal Utrechtse Heuvelrug in 2012?
Ben van den Horn
14
Boommarters op de zuid-oostelijke Utrechtse Heuvelrug: inventarisatieresultaten 2012
Bram Achterberg
16
Boommarters in Noord-Nederland, jaaroverzicht 2012
Aaldrik Pot
21
Inventarisatie Bylaer, Roekelsche Bos en Boswachterij Kootwijk 2012
Mark Ottens
26
Onderzoek naar Marterachtigen in de IJsselvallei 2012
Erwin van Maanen en Fokko Bilijam
28
Boommarters voelen zich thuis in het Noord-Hollands Duinreservaat
Leo Heemskerk
38
Boommarteronderzoek Achterhoek-Liemers 2012
Edwin Witter
42
Op zoek naar boommarters in Zuid-Kennemerland in 2011: verslag van een grootschalig
onderzoek
Edward van IJzendoorn
45
47ZIJPASSEN
Predatie van nestkastjes door boommarters
Henri Wijsman
47
De marters in de Bijvanck in beeld gebracht
Edwin Witter
48
Zit de steenmarter de boommarter ‘in de weg’ op de Sallandse Heuvelrug?
Ronny Hullegie
52
Hoe gaat het trouwens met de kleine marters?
Erwin van Maanen, Jeroen Mos, Tim Hofmeester, Fokko Bilijam, Bram Houben
en Jasja Dekker
56
Buitenland: boommarterfoto’s uit Iran en Georgië
Erwin van Maanen
58
6 MARTERPASSEN XIX, 2013
METHODEN EN ONDERZOEK59
Over muizen en boommarters, relaties tussen muizenstand en reproductiesucces bij de
boommarter
Vilmar Dijkstra
59
Onderscheid tussen boom- en steenmarter in de hand, in het veld en op foto
Erwin van Maanen
66
DIVERSEN
Marter eet cavia’s?
Monique Bestman
76
Biology and conservation of Martens, Sables, and Fishers: A new synthesis
Erwin van Maanen
76
HUISHOUDELIJK
Jaarverslag 2012
Gerrit Visscher
78
Begroting Werkgroep Boommarter Nederland 2013
Ben van den Horn
79
Financieel Verslag 2012 Werkgroep Boommarter Nederland
Ben van den Horn
79
Ledenlijst Werkgroep Boommarter Nederland
Ben van den Horn
80