Marterpassen 020 / 2014 (pdf)

INHOUD
OPENING
Voorwoord
Bram Achterberg
5
FAUNISTIEK
Boommarters op de zuid-oostelijke Utrechtse Heuvelrug: inventarisatieresultaten 2013
Bram Achterberg
7
Boommarters in de Centraal Utrechtse Heuvelrug in 2013
Ben van den Horn
17
Boommarters op de Veluwezoom 2013
Vilmar Dijkstra
19
Rectificatie artikel van Vilmar Dijkstra over de relaties tussen muizen en boommarters 23
Verspreiding van de boommarter in Nederland 1989-2012
Henri Wijsman, Sim Broekhuizen en Gerard Müskens
24
Boommarters in West Brabant
Joke Stoop, namens de zoogdierwerkgroep KNNV Roosendaal
30
Vier jaar reproductie van boommarters in het Noordhollands Duinreservaat en de Schoorlse
Duinen
Leo Heemskerk
32
Inventarisatie Bylaer, Roekelsche Bos & Boswachterij Kootwijk 2013
Mark Ottens
35
Boommarter in de polder
Frank van der Knaap
39
Boommarters in Noord-Nederland, jaaroverzicht 2013
Aaldrik Pot, m.m.v. Hans Kleef
42
METHODEN EN TECHNIEKEN
De boommarterpopulatie in het Ridderoordse Bos bij Bilthoven
Ruud van den Akker
47
ZIJPASSEN
Vliegende eekhoorn en boommarter in Estland
Mark Zekhuis
51
HUISHOUDELIJK
Jaarverslag 2013
Secretaris WBN
54
Begroting Werkgroep Boommarter Nederland 2014
Secretaris WBN
55
Financieel Verslag 2013 Werkgroep Boommarter Nederland
Secretaris WBN
55
Ledenlijst Werkgroep Boommarter Nederland
Secretaris WBN
56