Marterpassen 021 / 2015 (pdf)

INHOUD
Voorwoord 6
Bram Achterberg

FAUNISTIEK
Inventarisatie boommarter op de zuid-oostelijke Utrechtse Heuvelrug: 7
resultaten over 2014
Bram Achterberg

Resultaten van het monitorprogramma in Sinaai/Waasland (Vlaanderen, België) 16
Jan Gouwy , Koen Van Den Berge

Boommarters in het Noordhollands Duinreservaat: resultaten over 2014 27
Leo Heemskerk

Boommarters in de Centraal Utrechtse Heuvelrug in 2014 31
Ben van den Horn

Inventarisatie van Bylaer, het Roekelsche Bos en de Boswachterij Kootwijk in 2014 35
Mark Ottens

METHODEN EN TECHNIEKEN
De lotgevallen van een boommarterfamilie 39
Ruud van den Akker

ZIJPASSEN
Inventarisatie van kleine marterachtigen in De Wieden & Weerribben 48
in het najaar van 2014
Erwin van Maanen e.a.

HUISHOUDELIJK
Jaarverslag 2014 63
Secretaris WBN

Begroting Werkgroep Boommarter Nederland 2015 64
Secretaris WBN

Financieel Verslag 2014 Werkgroep Boommarter Nederland 65
Secretaris WBN

Ledenlijst Werkgroep Boommarter Nederland (2015) 66