Marterpassen 022 / 2016 (pdf)

VOORWOORD
Bram Achterberg
6

FAUNISTIEK
Inventarisatie boommarter op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug: resultaten over 2015
7
Bram Achterberg

“Terreur in Ridderoord?” De lotgevallen van een boommarterfamilie; het vervolg in 2015
14
Ruud van den Akker

Voortplanting van boommarter in 2015 in het Kuinderbos
21
Florian Bijmold

Boommarters op de Veluwezoom 2014 en 2015
24
Vilmar Dijkstra

Boommarters van het Noordhollands Duinreservaat in 2015
38
Leo Heemskerk

Boommarters in de Centraal Utrechtse Heuvelrug in 2015
49
Ben van den Horn

Inventarisatie Bylaer, Roekelsche Bos & Boswachterij Kootwijk in 2015 52
Mark Ottens

Onderzoek naar Marterachtigen in de IJsselvallei 2013-2014 57
Erwin van Maanen en Fokko Bilijam

Braakballen van bosuil ter inventarisatie van potentiële prooi van boommarters
72
Henri Wijsman

Het aantal boommarters in het Gooi
74
Henri Wijsman

ZIJPASSEN
Een boommarter in huis 76
Jaap Mulder

RECENSIE
Doorvergiftiging in roofvogels en marterachtigen met tweede generatie anti-bloedstollende
rodenticiden (SGARs) 78
Erwin van Maanen

HUISHOUDELIJK
Jaarverslag 2015 81
Secretaris WBN
Ledenlijst Werkgroep Boommarter Nederland
Secretaris WBN
82