NEM Nieuwsbrief 2018-3

NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
NEM Meetnet Wintertellingen vleermuizen
NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
NEM Meetnet Konijnentellingen
OPROEP: Zoönozen in de Nacht