NEM Nieuwsbrief

Naast de Telganger ontvangen deelnemers aan NEM projecten ook de digitale NEM Nieuwsbrief. In de NEM Nieuwsbrief staan voor de verschillende meetnetten aankondigingen, nieuwtjes maar ook herinneringen, bijvoorbeeld voor het aanleveren van gegevens. Waar mogelijk gebruiken we de NEM Nieuwsbrief voor alle communicatie aan de deelnemers van de meetnetten.


Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief kan je mailen naar info@zoogdiervereniging.nl. Meetnet-specifieke vragen kan je sturen aan de landelijk coördinator van het betreffende meetnet. Hun e-mailadres staat bij het betreffende meetnet of op http://www.zoogdiervereniging.nl/nem.

Downloads

Hieronder vindt u digitale versies (pdf-bestand) van de NEM Nieuwsbrief
Houd er rekening mee dat de pdf's rond de 5 mb kunnen zijn.