2007.02 Onderzoek naar de relatie beheer - woelmuizen -blauwe kiekendieven en velduilen op Texel

In het najaar van 2006 is op Texel een onderzoek uitgevoerd met als doel een relatie

te vinden tussen beheer en het voorkomen van noordse woelmuizen en/of

aardmuizen. Het voorkomen van deze prooidieren zou vervolgens gekoppeld moeten

worden aan het dieet en het terreingebruik van een aantal predatoren.