2007.11 Vleermuisonderzoek N224

Onderzoek naar de geschiktheid van bomen voor vleermuizen langs de N224
- Verslag over de voorjaarsronde 2007

Het aantasten van natuurwaarden, waaronder het leefgebied van vleermuizen, is wettelijk
niet zondermeer toegestaan. Om duidelijkheid te krijgen over het belang van de directe
omgeving van de N224 heeft de Provincie Gelderland aan de Zoogdiervereniging VZZ
verzocht onderzoek te doen naar de aanwezigheid en het landschapsgebruik van
vleermuizen ter plaatse. Dit rapport doet verslag van dit voorjaarsonderzoek en geeft een
eerste indicatie van de voorkomende soorten en betekenis van de bomenrij voor deze
vleermuissoorten.