2007.29 De Bechsteins vleermuis en de franjestaart op en rond het landgoed Eerde

In de afgelopen jaren (vanaf 1999) zijn Bechsteins vleermuizen (Myotis bechsteinii)
overwinterend aangetroffen in de provincie Overijssel. Vanwege de mogelijkheid dat er zich een
zomerpopulatie van Bechsteins vleermuizen in het gebied bevindt, is er gedurende de
zomer en herfst van de jaren 2004 – 2006 met mistnetten gevangen op het landgoed
Eerde, op omliggende landgoederen en in de nabijgelegen bossen. Het doel was om
een gevangen dier te zenderen, en zo eventuele zomerkolonies van deze soort op te
sporen en om de voor deze soort belangrijke jachtgebieden vast te leggen.