2007.35 Vleermuisonderzoek Meer en Berg 2007

Het terrein van Meer en Berg wordt ontwikkeld tot een park met woningen. Aangezien
hierbij natuurwaarden in het geding kunnen zijn wordt er een monitoring uitgevoerd naar
vleermuizen.