2007.39 Onderzoek naar het nazomergebruik van het reduit op Fort Vechten door vleermuizen

Fort Vechten is een van de grootste forten binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Maatschappelijk bestaat de wens deze forten meer toegankelijk te maken voor het publiek. Tegelijkertijd wil men de recreatiemogelijkheden op en om de forten verhogen, maar tevens ook de natuurwaarden behouden en versterken. De huidige opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het vaststellen hoe vleermuizen in de nazomer gebruik maken van het reduit van Fort Vechten.