2007.40 Voorkomen van vleermuizen rond deTalmalaan te Utrecht, een onderzoek naar aanwezigheid en functies

De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het
inventariseren van het terreingebruik van vleermuizen rond de Talmalaan
te Utrecht en de functies die het gebied voor deze diergroep heeft.