2007.51 Mogelijke knelpunten beschermde zoogdieren bij verbreding A13 en aanleg bypass A13/A16

Rijkswaterstaat is voornemens de A13 gelegen tussen knooppunt Ypenburg en Schiedam te
verbreden. Daarnaast is Rijkswaterstaat voornemens een bypass tussen de A13
(Doenkade) en de A16 (Terbregse plein) aan te leggen.
In verband met nationale en internationale regelgeving is Rijkswaterstaat genoodzaakt het
voorkomen van beschermde flora en fauna in kaart te brengen. Rijkswaterstaat heeft
Nieuwland Advies gevraagd een inventarisatie te doen naar beschermde natuurwaarden als
voorbereiding op een natuurtoets en een M.E.R. Vervolgens heeft Nieuwland Advies de
Zoogdiervereniging VZZ gevraagd de mogelijke knelpunten met beschermde zoogdieren te
beschrijven.