2008.043 (Vleer)muisonderzoek Boonervliet / Bommeer

In verband met verandering van waterbergingscapaciteit zal de dijk langs het Boonervliet en het Bommeer verhoogt worden. De Vlietlanden, een bekend leefgebied van de noordse woelmuis, zijn op korte afstand van de dijktrajecten gesitueerd. Daarom is de aanwezigheid van de noordse woelmuis aannemelijk. Om te weten of en in welke mate rekening met de noordse woelmuis gehouden moet worden is onderzoek naar de aanwezigheid van deze soort noodzakelijk.