2008.14 Onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuisfuncties op Fort Asperen

Fort Asperen is een van de grotere Forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en een belangrijk
herkenbaar onderdeel van het Linge acces. De huidige opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het vaststellen hoe vleermuizen gebruik maken van het gebouw en vervolgens te adviseren hoe nieuwe plannen, waardoor de bruikbaarheid van het fort vergroot wordt, gerealiseerd kunnen worden en welke mitigatie en compensatie noodzakelijk zijn.