2008.16 Veldmuispopulaties in Nederland: is er sprake van cycli en kunnen plagen voorspeld worden?

Lange tijd na de laatste beschreven veldmuizenplaag in Nederland, trad onverwachts in 2004-2005
in Noord Nederland weer een echte plaag op. Hierdoor ingegeven werd de voorliggende studie uitgevoerd. Doelstelling hierbij was het beantwoorden van de volgende vragen. Wat is de ontwikkeling van de veldmuispopulatie in Nederland? Welke directe en indirecte monitoringmethoden kunnen worden toegepast? Welke beperkingen hebben deze monitoringmethoden? Zijn bestaande, lokale monitoringprogramma’s voldoende representatief voor het beschrijven en voorspellen van lokaal en landelijk populatieverloop? En is er sprake van een (driejarige) cyclus in de populatiegrootte? Bepaalt deze cyclus mede het risico dat een veldmuisplaag ontstaat?