2008.19 Voorkomen van vleermuizen op en rond de Uithof

De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het inventariseren van in het plangebied aanwezige vleermuizen, waarbij de onderzoeksinspanningen en methoden een compleet beeld geven van het landschapsgebruik van het gebied. Het onderzoek zal moeten resulteren in een overzicht van de functies die het gebied voor vleermuizen heeft en een afweging van het belang van de verschillende delen.