2008.20 Quick scan vleermuizen van de Boudewijngroeve te Ossendrecht (NB)

Direct ten oosten van de bebouwde kom van Ossendrecht (NB) ligt de Boudewijngroeve, een
voormalige zandgroeve en steenfabriek. De zandgroeve zelf ligt grotendeels in het Natura 2000- gebied de Brabantse Wal. Momenteel wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor woningbouw op het voormalige fabrieksterrein en eventueel ook in of aan de grenzen van de zandgroeve. Daarbij dient in het kader van de natuurwetgeving onderzocht te worden wat de waarde is van het fabrieksterrein en de zandgroeve voor beschermde flora- en faunagroepen, waaronder vleermuizen.