2008.22 Actieplan voor de ingekorven vleermuis

De gebouwen waarin de kraamkolonies zijn gevestigd, hebben de status van Natura2000-gebied en zouden zo veiliggesteld moeten zijn. Het is echter essentieel voor het behoud van de kraamkolonies om naast de zolders ook het leefgebied daaromheen veilig te stellen. Daarvoor is kennis nodig: welke habitats gebruiken de dieren? Hoe ver vliegen ze? Zoogdiervereniging VZZ werd een subsidie verleend om een actieplan te schrijven voor de bescherming van de ingekorven vleermuis in Nederland.