2008.24 Verspreidingsonderzoek ingekorven vleermuis 2008

Op basis van het verspreidingsonderzoek zoogdieren in 2006-2007 werd, door een aanvullende
subsidie van Stichting IKL een actieplan voor de ingekorven vleermuis geschreven (Dekker
et al., 2008). De Gegevensautoriteit Natuur heeft een aanvullende opdracht gegeven, om in
2008 op de nog ononderzochte kilometerhokken in Limburg te bepalen of de ingekorven
vleermuis er voorkomt. Van dit aanvullende onderzoek geeft dit rapport de resultaten.