2008.28 Projectcoördinatie beschermingsplan noordse woelmuis 2007/2008

De doelstelling van het project is een functionerend coördinatorschap van de Zoogdiervereniging VZZ voor de noordse woelmuis, waarbij het voor de omgeving (LNV, terreinbeherende organisaties, provincies, PGO’s, etc) duidelijk is wie die rol vervult en wat men wel en niet kan verwachten. Doel van deze notitie is een verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten van de coördinatie aangaande de bescherming van de noordse woelmuis.