2008.30 Vleermuisvoorkomen langs de Vrijheidsweg te Soest