2008.32 Jaarverslag NEM zoogdieren 2008

De Zoogdiervereniging VZZ verzorgde in 2007 en 2008 in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring de uitvoering van vier monitoringsmeetnetten, een pilot voor een vijfde meetnet, en de uitgave van een halfjaarlijks verschijnend verslag voor de deelnemers (De Telganger). In dit rapport wordt van deze meetnetten kort weergegeven welke werkzaamheden door de Zoogdiervereniging zijn uitgevoerd. Daarnaast worden eventuele knelpunten gesproken en wordt weergegeven hoeveel dagen er tot nu toe aan de meetnetten zijn besteed.