2008.39 Vleermuisonderzoek A13 en N209

Rijkswaterstaat is voornemens langs de A13 nabij Delft te verbreden en tevens een bypass A16-A16 aan te leggen. Deze zou gesitueerd worden daar op dit moment de N209 loopt, waarna deze door het Lage en Hoge Bergsche Bosch aansluiting zou vinden op de A20 bij knooppunt Terbregge. De Zoogdiervereniging VZZ heeft in 2007 een inschatting gemaakt naar de mogelijke knelpunten bij zoogdieren. In aanvulling op deze inschattting heeft de Zoogdiervereniging VZZ in 2008 veldonderzoek naar vleermuizen uitgevoerd.