2008.45 Vleermuizen binnen de planlocatie wijk Lombok te Eerbeek

De gemeente Brummen is voornemens op locatie Lombok te Eerbeek woningen te bouwen en infrastructuur aan te leggen. Als uitgangspunt wordt aangehouden dat de aanwezige groenstructuur behouden blijft. Om inzicht te krijgen of er daadwerkelijk beschermde soorten aanwezig zijn is in 2006 een zogenaamde quick-scan uitgevoerd. Hierin is vastgesteld dat er geen vleermuisgegevens aanwezig waren en is nader onderzoek naar deze soortgroep aanbevolen. De gemeente Brummen heeft vervolgens de Zoogdiervereniging VZZ opdracht gegeven onderzoek te doen naar het voorkomen van vleermuizen.